İlgili Listeler "Feminist Film Listesi"

  • Erkek Yönetmenlerin Gözünden Feminist Filmler

    Feminist filmler, kadın hak ve özgürlükleri bağlamında toplumsal cinsiyet normlarına ve eril söyleme karşı söyleyecek sözleri ve anlatacak dertleri olan ve kadınların erkekler karşısında eşitliğini...

Close