İlgili Listeler "Feminist Film Örnekleri"

  • Erkek Yönetmenlerin Gözünden Feminist Filmler

    Feminist filmler, kadın hak ve özgürlükleri bağlamında toplumsal cinsiyet normlarına ve eril söyleme karşı söyleyecek sözleri ve anlatacak dertleri olan ve kadınların erkekler karşısında eşitliğini...