İlgili Listeler "Neo-noir Filmler Listesi"

  • Neo-noir Filmler – Yeni Kara Filmler Listesi

    Neo-noir Filmler (yeni kara filmler), ilk defa sinema eleştirmeni Nino Frank tarafından dile getirilmiş bir kavramdır. Belirgin bir biçimde kara film unsurlarından faydalanmakta olan bu...

Close