Kullanım Koşulları

Sitesini kullanarak, bu Sözleşmeye taraf olabilecek ve bu Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarına riayet edebilecek hak, izin ve dirayete sahip olduğunuzu beyan etmiş olur ve listefilm.com adresi içerik hizmetlerinden faydalanmanız dolayısıyla bu hizmetlere ilişkin işbu koşullara uymayı kabul etmiş olursunuz.

listefilm.com hizmetlerinden yararlanan kullanıcı;

 • listefilm.com’u kullanırken herhangi bir yasa ve yönetmeliği ihlal etmeyeceğini,
 • listefilm.com’da yayınlanan hiçbir yazı veya grafiğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan ticari amaçla kullanılamayacağını, editörler tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinin adı ve linki belirtilmeden yayınlanamayacağını,
 • listefilm.com adresinin belli alanlarında reklam alma ve yayınlama hakkına sahip olduğunu,
 • listefilm.com isim ve şekil markalarının yayın sahibi adına tescilli markalar olduğunu ve izinsiz kullanılamayacağını,
 • Türk Ceza Kanunu hükümleri ayrıca değerlendirilmekle birlikte listefilm.com’un interaktif servisleri vasıtasıyla sağlanan konusu suç teşkil etmeyen grafik ve içeriklerden listefilm.com ve yayın hakkı sahibinin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, listefilm.com’un yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan içerikleri re’sen ya da tarafımıza bildirim halinde yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu,
 • Herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar vermek, işlevini aksatmak maksadıyla virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosyası oluşturmayacağını, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya ulaşmaya çalışmayacağını,
 • Ayrıca direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunmayacağını, İçerikleri değiştirme, dönüştürme, çevirme, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlama gibi davranışlarda bulunmayacağını,
 • listefilm.com adresinde yayınlanan içeriklerin paylaşılması sebebiyle doğacak olan tüm hukuki sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu, listefilm.com’un hiçbir sorumluluğunun olmadığını,
 • listefilm.com birçok içeriğinden başka sitelere link verilebileceği kabulü ile listefilm.com tarafından link verilen, tavsiye edilen diğer sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden listefilm.com’un sorumlu olmadığını,
 • listefilm.com’un kendi ürettiği veya dışardan aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahip olduğunu, kullanıcıların listefilm.com’a ya da başkaca bir 3. Kişiye ait fikri mülkiyet hakkını ihlali halinde bundan dolayı sorumlu olacağını,
 • Kullanıcılar tarafından listefilm.com web sitesinde belirtilen iletişim araçlarına bilgi ve belge gelmesi durumunda ilgili bilgi ve belgelerin saklanabileceği, ancak Gizlilik Politikası gereği 3. kişilerle paylaşımın listefilm.com tarafından değerlendirileceğini,
 • listefilm.com‘un kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürebileceğini, ilave hizmetler açabileceğini, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebileceği veya ücretli hale dönüştürebileceğini,
 • listefilm.com web sitesinde, kullanıcının içerik oluşturmasına izin verilen yorumlarda ya da forumlarda ya da diğer platformlarda içerik oluşturan kişilerin bu içerikten dolayı tamamen ve tek başına sorumlu olduğunu,
 • Kullanıcının 5651 sayılı Kanun’dan kaynaklı her türlü sorumluluğu içerik oluşturduğu sırada üstlendiğini, içeriğin yayına alındığı tarihten itibaren kullanıcı için sorumluluk doğurduğu kanunen açık olduğundan daha sonra listefilm.com tarafından içeriğin kaldırılmasının kullanıcının sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını,
 • listefilm.com’un içerik oluşturan kullanıcı ile ilgili kısıtlama ve kullanıcı engelleme, silme hakkına sahip olduğunu,
 • listefilm.com’un 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sorumlu olduğunu,
 • listefilm.com’un söz konusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebileceğini veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabileceğini ve bu rapor veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabileceğini ve bu işlemlerin listefilm.com’un Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmeyeceğini,
 • Web sitesinin kullanımının aynı zamanda Gizlilik Anlaşması’na tabii olduğunu,
 • Sitedeki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, listefilm.com tarafından açık ya da zımni olarak garanti verilmediğini ve taahhütte bulunulmadığını,
 • listefilm.com’un Site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve site içeriğini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmakta olduğunu. sunulan hizmetlerin, hiçbir şekilde kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmeyeceğini,
 • Sitede sunulan hizmetler kapsamında kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti verilmediğini ve listefilm.com’un gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini, hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını,
 • listefilm.com’a incelenmek üzere gönderilen bilgi, belge ve veriler arasında devletin gizliliğini ihlal eden veya 3. Kişilerin haklarını zedeleyen dökümanlar olması durumunda listefilm.com’un hukuki sorumluluğunun olmadığını, sorumluluğun dökümanı gönderen kullanıcıda olduğunu, bu verilerin kaydedilip kaydedilmemesi konusunda listefilm.com’un serbest olduğunu, listefilm.com’un meşru menfaatleri çerçevesinde bu dökümanları kullanmak ya da kullanmamak konusunda serbest olduğunu,
 • listefilm.com’un web sitesinde bulunan telefon numarası, internet sitesi, facebook, twittter, instagram ve diğer tüm sosyal medya paylaşım platformlarında olan hesapları ile etkileşimde bulunarak veri sağlayan kişilerin kullanım koşullarını ve gizlilik sözleşmesini kabul etmiş olduğunu,
 • listefilm.com’un sözleşme hükümlerinin istediği zaman tek taraflı değiştirme hakkının saklı olduğunu,

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

~