7 Ayetler Arapça Okunuşu

0/5 Votes: 0
Report

Description

7 Ayetler Arapça Okunuşu * Kur’an-ı Kerim’de 7 ayetler nedir? Müslümanlar zaman zaman söz konusu ayetlerin ne olduğunu ve nasıl okunduğunu merak ederek sorabilmektedir. Söz konusu ayetler,

 • Tevbe Sûresinin 51. Âyeti
 • Yûnus Sûresinin 107. Âyeti
 • Hûd Sûresinin 6. Âyeti
 • Hûd Sûresinin 56.Âyeti
 • Ankebût Sûresinin 60. Âyeti
 • Fâtır Sûresinin 2. Âyeti
 • Zümer Sûresinin 38. Âyeti

Bunların nasıl okunduğu pek çok Müslüman tarafından merak edilir. 7 ayetler Arapça okunuşu nasıl bilmek hemen öğrenmenize, ezberleyerek her yerde okumanıza yardımcı olur. Peki, 7 Ayetler Arapça Okunuşu nasıl?

7 Ayetler Arapça Okunuşu

7 ayetler nasıl okunur? Bunların ne olduğu kadar nasıl okunduğu da zaman zaman merak edilen, sorulan konulardan bir tanesidir. Bunları okunuşu ile merak ediyorsanız aşağıda olduğu gibidir:

 • Tevbe Sûresinin 51. Âyeti – Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn – Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm.
 • Yûnus Sûresinin 107. Âyeti – Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm.
 • Hûd Sûresinin 6. Âyeti  – Ve mâ min dâbbetin fîl ardı illâ alâllâhi rızkuhâ ve ya’lemu mustekarrahâ ve mustevdeahâ, kullun fî kitâbin mubîn.
 • Hûd Sûresinin 56.âyeti  – İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın mustekîm
 • Ankebût Sûresinin 60. Âyeti – Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huves semîul alîm
 • Fâtır Sûresinin 2. Âyeti – Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba’dihî, ve huvel azîzul hakîm
 • Zümer Sûresinin 38. Âyeti – Ve le in seeltehum men halakas semâvâti vel arda le yekûlunnallâhu, kul e fe raeytum mâ ted’ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhu bi durrin hel hunne kâşifâtu durrihi ev erâdenî bi rahmetin hel hunne mumsikâtu rahmetihi, kul hasbiyallâhu, aleyhi yetevekkelul mutevekkılûn

7 ayetler Arapça okunuşu ile birlikte bu şekildedir. Ezberledikten sonra sık sık okumanız mümkündür. 7 Ayetler Arapça Okunuşu yukarıda sıralandığı gibidir.

7 Ayetler Arapça Okunuşu
7 Ayetler Arapça Okunuşu

7 Ayetler ve Fazileti Neler

Duaların ve ayetlerin ne gibi faziletleri neler olduğu zaman zaman Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. 7 ayetler fazileti de bu kapsamda merak edilen konulardan bir tanesidir. Bunlar genel anlamda aşağıda olduğu şekilde söylenmektedir:

 • Müslüman bunları abdestli bir şekilde yazıp yanında taşırsa, tüm mahlukatın dili o kimseye karşı bağlanmış olur. İmse onlar üzerine kötü bir kelime sarf edemez.
 • Ayetleri taşıyan kişileri görenler sever, taltif eder.
 • Dünya ve ahirete dair çeşitli gam ve kederler ortadan kaybolur.
 • Kimse ona zarar veremez.
 • Ayetlerin bereketi ile düşmanlarına karşı galip gelir.

7 ayetler fazileti bu bakımdan oldukça fazladır. Bunların her birini ezberlemek, gün içinde sık sık okumak her Müslümana tavsiye edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *