Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

0/5 Votes: 0
Report

Description

Boşanmak isteyen çiftlerin aklında pek çok soru yer almaktadır. Özellikle hangi hallerde boşanma olmaz sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Boşanma davasının koşullarının meydana gelmemesi, usul eksikliklerinin yaşanması ya da davacının boşanma vasiyetini değiştirmesi gibi durumlarda boşanma olmaz. Bunların yanı sıra eşlerin boşanma nedenlerini ispat edememiş olmaları halinde de boşanma yaşanmaz. Peki, Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

Bunun yanı sıra farklı sebeplerden dolayı da boşanma davaları reddedilebilmektedir. Şu gibi durumlarda boşanma için gerekli koşulların olmadığı kabul edilir:

  • Dava ücretlerinin ödenmemesi ya da eksik şekilde ödenmiş olması
  • Çekilmeli boşanma davası esnasında davacının davayı reddetmiş olması
  • Anlaşmalı boşanmada tarafların anlaşması kabul etmemesi, reddetmesi
  • Davacı ya da avukatın mazeretsiz biçimde duruşmalara katılmamış olması
  • Boşanma davası için gerekli belgelerin dava dosyasına sunulmaması
  • Davacının boşan nedenlerini kanıtlayamaması
  • Davacının davalı eşin kusurlarını kanıtlayamaması

Hangi hallerde boşanma olmaz sorusunun yanıtı genel anlamda bu şekilde verilebilir. Bu gibi hususların ortaya çıkması halinde hakim tarafları boşayamamakta, boşanma davasını reddetmektedir.

Boşanma Davasında Hakim Karar Verirken Nelere Dikkat Eder?

Boşanma davasında hakim nelere dikkat eder? Bu davalarda hakimler karar verirken hakimler ilk olarak dava şartlarına, usul kurallarına bakmaktadır. Harçlar, dava ehliyeti, taraf ehliyeti, davaya vekaletname da yer almaktadır. Davanın nereye açıldığı tarzı yargı yetkisi hususları usule ilişkindir.

Boşanma davası açılırken dava koşullarına  ve usu görevlilerine dikkat edilmektedir. Bunlarda bir eksiklik yer almıyorsa, davanın devamına karar verilmişse  her iki tarafın iddiası talepleri ve kanıtları ele alınmaktadır.

Tarafların iddialarının neler olduğu, bunlara dair kanıtların neler olduğuna da dikkat edilmektedir. Boşanma kararı da bu gibi bilgilere göre verilmektedir.

Hangi Hallerde Boşanma Olmaz
Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma davaları belirttiğimiz gibi reddedilme olanağına sahiptir. Bu gibi hallerde boşanma davası reddedilirse ne olur gibi sorular sıklıkla sorulur. Şayet hakim boşanma davasını reddederse boşanma da olmaz. Bu bakımdan eşler de evliliklerine devam eder.

Eğer dava usulden dolayı reddedilmişse usul eksiklerinin tamamlanması sonrasında tekrar dava açma yoluna gidilebilir. Ancak esastan kabul edilmemişse aynı boşanma nedeninden dava açabilmek için 3 sene beklenmelidir. Lakin farklı bir boşanma sebebiyle dava açmak için bu süre zarfınca beklemeye gereksinim yer almaz. Davacı boşanma davasından vazgeçmişse, bundan sonra tekrar dava açabilmektedir.

Lakin feragat etmiş olduğu dosyadaki boşanma nedenlerine dayanamamaktadır.

Karşı Taraf Boşanmak İstemezse Ne Olur?

Bazı durumlarda eşlerden biri boşanmak istemeyebilmektedir. Eşlerden bir tanesinin boşanmak istememesi durumunda çekişmeli boşanma davasına gidilmektedir. Karşı tarafın boşanmak istememe nedenine göre dava süreci işlemektedir.

Bununla birlikte karşı tarafın boşanmak istememesi için bir neden sunmalıdır. Bunun da geçerli olması gereklidir. Eşlerin talepleri, doğrudan davanın neticesini etkilemez. Tarafların yaptığı talepler kanıtları, delilleri ve şahitleri boşanma davasının neticeye kavuşmasına yardım eder.

Ağır kusurlu tarafın açtığı boşanma davası reddedilebilmektedir. Boşanmada ağır kusurun ne olduğuna bakıldığında ise aşırı alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı, madde etkisi ile eşe zarar verme, aldatma, şiddete yönelik eylemler, tehdit ve güven sarsıcı davranışlar gibi haller gözlemlenmektedir. Hangi hallerde boşanma olmaz sorusuna genel anlamda bu şekilde yanıt verilebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *