Hz Hasan’ın Soyundan Gelenlere Ne Denir?

0/5 Votes: 0
Report

Description

Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere ne denir? Hz. Fatıma ve Hz. Ali’nin çocuklarına ve torunlarına aynı zamanda Şerif unvanı verilmektedir. Seyyid ve şerif unvanları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin dışında, Hz. Ali’nin diğer çocukları için de kullanılmıştır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed S.A.V.’in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i seyyid şeklinde vasıflandırması, Müslümanların da onları ve onlarından soyundan gelenleri Seyyid olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Müslümanların kalplerinde yaşatmış oldukları ehl-i beyt sevgisi tarih boyunca Hz. Peygamber’in soyundan gelenlere yönelik olarak aşırı sevgi beslemesine, onları diğer insandan ayırt etmesine yardımcı olmuştur. Peki, Hz Hasan’ın Soyundan Gelenlere Ne Denir?

Hz Hasan’ın Soyundan Gelenlere Ne Denir?

Hz Hasan’ın Soyundan Gelenlere Ne Denir?

Seyyid kelimesi başlangıçta Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in her ikisi ve onların çocukları için kullanılmıştır. Ancak sonradan Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere şerif, Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere de Seyyid denilmeye başlamıştır. Seyyit ve şerif ne demek sorusunun yanıtları genel anlamda bu şekilde verilebilir.

Tarih Boyunca Seyyid ve Şerifler

Hz. Hasan ve Hüseyin’in soyundan gelenler tarih boyunca Müslümanlar tarafından önemli olmuştur. Bu bakımdan büyük bir saygı görmüşlerdir. Tarihteki her İslam Devleti’nde söz konusu zümrenin işleri ile alakalanan müessesenin olması, başında bulunan kişilerin de en yüksek makamlardan sayılması görülmektedir.

Bunun dışında örnek olarak Samaniler seyyidlere tahsis etmiş oldukları mülk arazileri vergiden muaf olarak tutmuştur. Bunun dışında Fatımiler döneminde de Mısır’da Nikabetü’t Talibiyyin isimli bir müessese görülmektedir. Söz konusu müessesenin görevi seyyid ve şeriflerinin neseplerini incelemek, teftiş etmek olmuştur. Bunun dışında içlerinde meydana gelen ihtilafları çözmek, neseplerine yakışmayacak ahlak dışı hareketlerden sakındırmak da görülmektedir.

Ayrıca Müslüman olmaları ardından İlhanlılar da Gazan Han döneminde Nakıb-ı Nukabayı Sadat adlı bir teşkilat kurmuştur. Bunun görevi yine Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin soyundan gelen kişilerin bir şeceresini tutmak, onlara ait işleri gerçekleştirmek, onları eğitmek ve haklarını korumak olmuştur. Hz Hasan’ın Soyundan Gelenlere Ne Denir? merak ediyorsanız, açıklama bu şekildedir.

Osmanlılar döneminde de yine Nakibü’ş Eşraflık makamı görülmektedir. Bu Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid döneminde kurulmuştur. Seyyid Ali Netta b. Muhammed Nakibü’l Eşraf olarak tayin edilmiştir. Osmanlı sınırları içerisinde olan Hz. Ali evladının risayeti ona tevdi olmuş, Seyyid ve Şerifler halk arasında emir olarak adlandırılmıştır. Ayrıca diğer insanlardan onları ayıran yeşil sarıklar da “emir sarık” şeklinde isimlendirilmiştir.

Söz konusu kimseler bir suç işlediklerinde yine Nakibü’l Eşraf tarafından cezalandırılmıştır. Onların kayıtlı oldukları Şecere-i Mutayyibe isimli defterler de bulunmuştur. Ayrıca Nakibü’l Eşrafların da devlet protokolünde yerleri önemli olmuştur. Hz. Hasan ve Hüseyin’in soyundan gelenler bu bakımdan oldukça önemli görülmüştür.

Hz Hasan’ın Soyundan Gelenlere Ne Denir?
Hz Hasan’ın Soyundan Gelenlere Ne Denir?

Tarihte Seyyid ve Şerifler

Hz. Hasan ve Hüseyin’in soyundan gelenler tarihte oldukça önemli olmuştur. Mekke’de M. 960 senesi sonrasında şerif olarak isimlendirilen, Hz. Hasan soyundan gelen kimseler idare olunmuştur. Abbasilerin güçlerini kaybetmesi sonrasında ise Mekke şerifleri Mısır Fatımilerine bağlı kalmıştır.

Osmanlı döneminde ise Mekke idaresi şeriflerin eline bırakılmıştır. Hicaz yarı muhtar biçimde idare olunmuştur. İstanbul’dan Mekke’ye yollanan Surre alayları ile şeriflere ikramlar yapılmıştır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Konstantinapolis’i fethetmesi ardından bunu bildiren bir name ile Mekke şerifine hediyeler yollamıştır. Ayrıca Mekke ve Medine Seyyid ve Şeriflerine muhtaçlara sarf edilmesi için 7.000 altın göndermiş, onun duaları istenmiştir. Bu esnada Mekke şerifleri Memlüklere tabi olmuştur. 1924’e kadar Mekke’nin yönetiminde Şerifler bulunmuştur.

Hz Hasan’ın Soyundan Gelenlere Ne Denir? konusunun yanı sıra, diğer içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *