Hz Süleyman Mührü Taşıyanlar Yorumları

0/5 Votes: 0
Report

Description

Hz Süleyman mührü taşıyanlar yorumları nasıl? Bu soru özellikle mührün ne olduğunu merak edenler tarafından sorulmaktadır. Söz konusu mühür Hz. Süleyman’a verilen mucizevi bir mühür olup yüzük olarak kullanılmıştır. Yüzüğün üzerinde görünüm olarak birbiri içine geçen ters ve düz iki üçgen yer almaktadır. Üzerinde meleklerin ve çok az bireyin bildiği Allah’ın gizli ismi olan İsmi Azam duasıdır. Peki, Hz Süleyman Mührü Taşıyanlar Yorumları nasıl?

Hz Süleyman Mührü Taşıyanlar Yorumları

Mührün şeklinde sahip olan yüzük ya da kolyelerin kullanan kişiyi kötücül varlıklardan koruduğu söylenmektedir. Bu Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde kullanılmış olan bir motif olup günümüzde de kullanan kişiler vardır.

Bu bakımdan Hz. Süleyman mührü taşıyanlar yorumları internet üzerinden yapılan küçük bir arama sonrasında rahat bir şekilde görülerek, fark edilebilir.

Hz. Süleyman Mührü Nedir?

Hz. Süleyman mührü nedir, bunu öğrenmek isteyenler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Bu bahsettiğimi gibi birinin tepesi diğerinin tabanına geçmiş olan iki eşkenar üçgenin oluşturduğu bir semboldür. Müslümanlar tarafından “Hatem-i Süleyman” olarak isimlendirilmekte olup, Hristiyanlar tarafından “Davud Yıldızı” olarak bilinmektedir.

Hz Süleyman Mührü Taşıyanlar Yorumları

Hz. Süleyman mühür kıssası da bulunmaktadır. Anlatılana göre Hz. Süleyman bir gün abdesthaneye girdiği zaman bir sahra cini onun kılığına girerek, hanımından mührü almıştır. Bu ifrit ya da dev olarak bahsedilmektedir. Hz. Süleyman mührü istediği zaman onu sahtekarlık ile suçlamıştır.

Kendi kılığını alan devin emri ile saraydan çıkarılmış; bundan sonra da o dev sarayda hükmetmeye başlamıştır. Hz. Süleyman ise sahil kasabasına giderek, balıkçıların yüklerini taşıyarak yaşantısını devam ettirmiştir. 40 yıl aradan geçtikten sonra dev başkalarının eline geçmemesi için mührü denize atmıştır. Ancak bundan sonra kendisine karşı isyan eden cinler ve hayvanlar tarafından öldürülmüştür.

Aynı günlerde yanında çalıştığı balıkçı Hz. Süleyman’a hizmet karşılığı para yerine bir balık vermiştir. Hz. Süleyman bunun karnını yardığı zaman kendi yüzüğünü görmüştür. Bunu parmağına takıp saraya gitmiştir.

Hz. Süleyman Mührü Nerelerde Kullanılır?

Hz. Süleyman mührü günümüzde pek çok yerde kullanılmaktadır. İslam tezyini sanatlarının ahşap, mimari, dokuma, metal gibi farklı dallarında nakış hedefli olarak kullanılmıştır.

Özellikle yapı süslemelerinde göbek motifi olarak görülmektedir. Bunun bulunduğu yere şeytanın giremediğine yönelik bir inanç vardır Bu bakımdan farklı yüzeylerde de yoğun bir şekilde kullanım görmektedir.

Hz Süleyman Mührü Taşıyanlar Yorumları
Hz Süleyman Mührü Taşıyanlar Yorumları

Bu tarih boyunca Anadolu Selçukluları, Artukoğulları ya da Osmanlılar gibi farklı dönemlerde kullanılmıştır.  Örnek olarak Osmanlılarda hamam kubbe delikleri başta olmak üzere Cami  tezyinatları, mezar taşları, kemer kilit taşları ve daha pek çok yerde kullanım görmüştür.

Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa da sancağına Hz. Süleyman mührü nakşettirmiştir. Böylece rüzgara hükmedebilmeyi istemiştir.

Hz. Süleyman Mührü Ne İyi Gelir?

Hz. Süleyman mührünü günümüzde pek çok yerde görülmektedir. Bu bakımdan zaman zaman Hz. Süleyman mührü neye iyi gelir sorusunu sıklıkla sorulmaktadır. Genel anlamda bunun kişiye kız met ve rızık kapılarını açtığı söylenmektedir.

Bunun yanı sıra kaza ve belalara karşı da kişileri muhafaza ettiğine yine inanılmaktadır. Ayrıca kullanan kişilerin diğer bireylerden saygı ve hürmet göreceği, cinlerden de kişiyi muhafaza ettiğine inanılmaktadır. Hz. Süleyman mühründe İsmi Azam duası yer almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *